top of page

Aanbod voor
Pedagogisch professionals

Aansluiten en verbinden

Je wilt graag verbinding met het kind. Het kind “echt” begrijpen zodat je kunt aansluiten op de behoeften van het kind. Door aan te sluiten op de behoeften van het kind voelt het kind zich gezien en gehoord. Dit heeft een enorme invloed op jullie verbinding. Jullie worden een team!

Aansluiten op de behoeften van een kind betekent natuurlijk niet dat een kind de hele dag zijn zin krijgt. Een mens hoeft ook niet altijd zijn zin te krijgen, maar wil zich wel gezien en gehoord voelen. Dit geldt ook voor jonge kinderen. Het gaat om het kunnen onderscheiden van wat een kind graag wil en wat een kind echt nodig heeft. Soms komen hier heftige emoties bij kijken. Als dit op een liefdevolle manier wordt begeleid dan zal dit de verbinding tussen jou en het kind alleen maar versterken. Het kind mag zich verdrietig of boos voelen zonder dat dit gevolgen heeft voor jullie relatie.

Maar hoe doe je dit? Hoe weet je het verschil tussen wat een kind wil en wat een kind nodig heeft? En wat zijn de (speel)behoeften van een kind? Al mijn workshops en trainingen zijn erop gericht om kinderen beter te begrijpen en liefdevol te begeleiden en verzorgen binnen jouw veilige grens. Zo kan een kind zichzelf zijn EN kan er een liefdevolle verbinding ontstaan.

Aanbod, 5 trainingen, los te boeken


1. Speelschema’s, spelen of stout zijn?
2. Het creëren van een veilig emotioneel klimaat
3. Liefdevol begrenzen
4. Respectvolle verzorging & Vrije bewegingsontwikkeling (de visie van Emmi Pikler)
5. De bouwstenen van basiscommunicatie/ jij en het kind als team


 

1. Speelschema’s, spelen of  “stout” zijn?


Een speelschema is herhaald gedrag dat ieder kind “moet” doen. Ze kunnen het niet laten. Dit herhaalde spel maakt nieuwe verbindingen aan in het brein, het maakt als het ware een “informatiesnelweg” die bijdraagt aan hogere vormen van leren. 

 

Tijdens mijn training bespreken we elf speelschema’s; ordenen, verbinden, destructie, verzamelen, traject/richting, omhullen/toedekken, inhoud/ruimte, oriëntatie, rotatie, transformatie en transport.

Soms mis interpreteren we dit gedrag. Het lijkt alsof een kind “stout” is maar eigenlijk zit het in een speelschema. Bijvoorbeeld als een kind blijft gooien met eten of blokken. Als een kind op meubels blijft klimmen. Of als een kind zijn eten steeds uitspuugt, of zijn drinken over zijn eten giet.

Tijdens deze training leer je:
-Speelschema’s te herkennen
-De speelbehoeften van kinderen te begrijpen
-Hoe je de ruimte kunt indelen zodat alle speelschema’s
bevredigd kunnen worden
-Welk speelgoed hiervoor geschikt is (OPEN EINDE SPEELGOED)
-Het voordeel van open einde speelgoed

-Alternatieven te bedenken voor het ongewenste gedrag binnen
hetzelfde speelschema zodat het kind dit speelschema kan

bevredigen binnen jouw veilige grens

 

NU met gratis poster van ALLE speelschema's
 

2. Het creëren van een veilig emotioneel klimaat

Hoe zorg je ervoor dat een kind zijn emoties kan uiten (helemaal zichzelf mag zijn) zonder dat dit gevolgen heeft voor jullie relatie? Hoe kan het dat je geen contact kunt krijgen met een kind als het erg overstuur is? Hoe begrens je onveilig gedrag (schoppen/bijten/slaan) op een liefdevolle manier?

Tijdens deze training leer je:
- De vijf belangrijke voorwaarden voor het creëren van een veilig emotioneel klimaat
(Een kind kan zelf de consequenties van het leven aan, wacht tot het kind zelf aangeeft wat het nodig heeft, Normaliseer emoties, veilige grenzen, zelfzorg/persoonlijke ontwikkeling)
- Hoe het brein van jonge kinderen werkt
- Hoe je liefdevol aanwezig kunt zijn
- Het belang van co-regulatie

Presentatie plaatje 5-6.jpg
Strip coregulatie.jpg

3. Liefdevol begrenzen


Kinderen willen niet stout zijn, ze kunnen soms niet anders! Tijdens deze training bespreken we de meest voorkomende redenen van stout gedrag en hoe je dit liefdevol kunt begeleiden. Ik leg uit hoe het komt dat als een kind overstuur is het vaak niet mogelijk is om contact te krijgen. We bespreken en oefenen hoe je dan toch liefdevol en in verbinding kunt blijven, binnen jouw veilige grens. Wat mogen we van kinderen verwachten? En wat doet dit gedrag met jou?​

Tijdens deze training leer je:
- Wat de oorzaken zijn van “stout” gedrag
- Liefdevol begrenzen
- Het verschil tussen consequent zijn en congruent zijn
- Hoe het brein van jonge kinderen werkt
- Hoe je liefdevol aanwezig kunt zijn
- Het belang van co-regulatie

- De kracht van keuzes in te zetten op de werkvloer

- Praktische tips en handvaten die je meteen kunt

toepassen in de praktijk

Socials plaatje 3.jpg

4. Respectvolle verzorging en Vrije bewegingsontwikkeling (de visie van Emmi Pikler)
 

Hoe creëer je een ruimte die passend is bij de bewegingsontwikkeling van het kind? Hoe leer je te vertrouwen op de mogelijkheden van het kind? Hoe kan je tijdens de verzorgingsmomenten het kind verzadigen in aandacht zodat het daarna zelfstandig kan spelen? Tijdens deze training krijg je antwoorden op deze vragen!

Tijdens deze training leer je:
- Dat kinderen (en babies!) veel meer kunnen dan wij denken
- Dat vertrouwen en vertragen hand in hand gaan
- Wat respectvolle verzorging is en hoe je het kunt toepassen
- De voordelen van vrije bewegingsontwikkeling
- Sportscasten (oordeelloos benoemen wat je ziet)
- Hoe je OGEN-MOND-(en op je) HANDEN(zitten) in kunt zetten in de praktijk
- Het grote voordeel van ongestoord spelen

- Hoe je een ruimte indeelt passend bij de ontwikkeling van het kind

- De kracht van een voorbereide ruimte

Sportscasten heeft een positief effect op  de taalontwikkeling, dit is dus zeer waardevol voor VVE kinderen! 

5. De bouwstenen van basiscommunicatie/ Jij en het kind als team


Hoe kan je nog beter aansluiten op de behoeften van het kind? Hoe kan je zonder oordeel naar een kind kijken? Hoe kan je op een liefdevolle manier de initiatieven van het kind zien en daarop inspelen? Hoe worden jij en het kind een team dat kan samenwerken? Hoe zorg je ervoor dat het kind zich gezien en gehoord voelt?

Tijdens deze training leer je:
- De bouwstenen van basiscommunicatie (initiatieven van het kind zien, initiatieven van het kind zien en instemmend benoemen, het geven van een ontvangstbevestiging, de leiding nemen)
- Kinderen te observeren voor je handelt
- Liefdevol te reageren op de initiatieven van het kind
- Hoe een kind sneller zal meewerken (Vertrouwen, vertragen, voorbereiden, erkennen, doorpakken, erkennen)
- Oordeelloos te kijken, zonder dader/slachtoffer/schuld of schaamte

- De kracht van keuzes

- Sportscasten

Sportscasten heeft een positief effect op  de taalontwikkeling, dit is dus zeer waardevol voor VVE kinderen! 

Meer weten? Of op zoek naar een training op maat? Vul dan onderstaand contactformulier in!

Ik neem binnen een week contact met je op!

bottom of page